Кодекс корпоративного управління України

Спільний проект Української академії корпоративного управління та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України з метою підтримання поточної реформи корпоративного управління компаній, що котируються на біржових та котирувальних фондах, шляхом перегляду існуючих Національних принципів корпоративного управління, затверджених НКЦПФР 22 липня 2014 р. (Принципи).

Запровадження оновленої версії Принципів призведе до створення всеосяжного Кодексу корпоративного управління України, який змінить сприйняття документів м'якого права та вдосконалить практику управління в Україні, а також розробить контрольні показники ефективності у відносинах між інвесторами, менеджерами, службовцями та державою в цілому.

Проект оновить ключові стовпи корпоративного управління в компаніях, які котируються на біржі та не котируваних компаніях: права акціонерів, органи управління (керівні та наглядові ради), розкриття інформації та аудит, зацікавлені сторони та запровадить ефективну структуру документа та сучасну лексику відповідно до світових стандартів.